Amortyzacja planowana > Dialog Korekta umorzenia

Drukuj

Dialog Korekta umorzenia

W tym dialogu możliwe jest ustalenie warunków przeprowadzenia korekty kwoty dokonanego umorzenia wartości środka trwałego.

 

Nazwa środka

W tym pol program pokazuje nazwę środka trwałego, w celu ułatwienia przeprowadzenia operacji.

 

Umorzenie po korekcie

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym nową kwotę, wykonanego umorzenia dla środka w wybranym miesiącu.

 

Korekta o kwotę

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym kwotę, o jaką powinno być skorygowane dla środka wykonane umorzenie w wybranym miesiącu.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach korekty.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie korekty amortyzacji wykonanej dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania korekty.