Amortyzacja planowana > Dialog Korekta planu amortyzacji

Drukuj

Dialog Korekta planu amortyzacji

W tym dialogu możliwe jest ustalenie warunków przeprowadzenia korekty kwoty planowanego umorzenia wartości środka trwałego.

 

Kwota po korekcie

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym nową kwotę, planowanego umorzenia dla środka w wybranym miesiącu.

 

Korekta o kwotę

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym kwotę, o jaką powinno być skorygowane dla środka planowane umorzenie w wybranym miesiącu.

 

Skoryguj następne miesiące do końca roku

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uruchomienie procesu wyliczania skorygowanych kwot umorzeń, dla następnych miesięcy do końca roku i wyświetlenie tabelki z tymi wyliczeniami.

 

W tabelce widoczne są dla kolejnych miesięcy roku poczynając od wybranego, planowane kwoty umorzeń.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach korekty.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie korekty amortyzacji planowanej dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania korekty.