Środki trwałe > Aktualizacja wartości

Drukuj

Aktualizacja wartości

W tym dialogu można określić warunki i zakres przeprowadzenia aktualizacji wartości środków trwałych.

Zaktualizuj:

Z tej grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie przeprowadzona aktualizacji wartości. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko bieżący środek - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Wszystkie wybrane środki - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Wszystkie środki z bieżącej listy - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Data aktualizacji

W tym polu należy określić datę przeprowadzenia aktualizacji. Program podpowiada ustaloną datę operacji.

Z następnej grupy opcji należy wybrać sposób przeprowadzenia aktualizacji. Dostępne są następujące możliwości:

Współczynnik - wybierając tę opcję, należy wpisać wartość współczynnika, z jakim ma być przeprowadzona aktualizacja.

Wartość środka po aktualizacji - wybierając tę opcję, należy określić wartość, jaką powinien mieć środek trwały po przeprowadzeniu aktualizacji.

Tabela aktualizacji - wybierając tę opcję, należy wybrać z opuszczanego pola listy tabelę, zgodnie z którą będzie przeprowadzona aktualizacja. Tabela powinna być wcześniej zdefiniowana w panelu Tabele aktualizacji ustawień programu.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie aktualizacji dla wybranych środków trwałych i otworzenie okna Aktualizacja wartości zawierającego wyniki przeprowadzonej operacji.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.