Środki trwałe > Wyznaczanie umorzenia

Drukuj

Wyznaczanie umorzenia

W tym dialogu można określić warunki wyznaczenie kwot umorzeń na dzień ustalony jako data operacji w programie.

 

Wyznaczenie umorzenia

Z tej grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie dokonane wyznaczenie umorzenia wartości. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wyznaczenie kwot umorzeń dla wybranych środków trwałych i otworzenie okna Lista umorzeń zawierającego wyniki przeprowadzonej operacji.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.