Środki trwałe > Wyznaczanie amortyzacji planowanej

Drukuj

Wyznaczanie amortyzacji planowanej

W tym dialogu możliwe jest przeprowadzenie operacji wyznaczania amortyzacji planowanej.

 

Wyznaczanie amortyzacji planowanej

Z tej grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie wyznaczana amortyzację planowaną. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wyznaczenie amortyzacji planowanej dla wybranych środków trwałych.

 

Jeżeli środek trwały, dla którego przeprowadzane jest wyznaczanie amortyzacji planowej ma wybrany indywidualny typ amortyzacji, to przycisk Wykonaj spowoduje otwarcie okna dialogu Indywidualny plan amortyzacji, w którym należy wprowadzić odpowiednie kwoty.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.