Środki trwałe > Zatwierdzanie nowych środków

Drukuj

Zatwierdzanie nowych środków

W tym dialogu można określić parametry operacji zatwierdzania środków trwałych do obliczeń.

 

Zatwierdź

W tej grupie opcji należy zaznaczyć jedną z dostępnych opcji wyboru środków do zatwierdzenia:

Tylko bieżący środek - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Wszystkie wybrane środki - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Wszystkie środki z bieżącej listy - oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Dokument operacji

Z tego opuszczanego pola listy można wybrać typ dokumentu (nazwę raportu, który zostanie wykonany w celu utworzenia dokumentu) potwierdzającego wykonanie operacji.

 

Drukuj dokument(y) w trakcie wykonywania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykonanie raportu, tworzącego gotowy do wydrukowania dokument bezpośrednio po przeprowadzeniu operacji.

 

Dokument potwierdzający wykonanie operacji może być wydrukowany później z okna Operacje. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden typ dokumentu w polu Dokument operacji to nie zostanie on utworzony, a tym samym nie będzie dostępny w oknie Operacje.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz na temat wybranych do zatwierdzania środków trwałych.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje zatwierdzenie wybranych środków trwałych i wyświetlenie okna komunikatów z opisem wyników operacji.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia przerywa operację zatwierdzania.