Środki trwałe > Zakładka - Kategorie > Dialog Wybierz cechę

Drukuj

Dialog Wybierz cechę

W tym dialogu należy wybrać z opuszczanego pola listy cechę, przypisaną środkom trwałym przeznaczonym do wyświelenia na liście w oknie, z którego wywołany został ten dialog.

 

Wybierz

Ten przycisk polecenia powoduje wyświetlenie w oknie wyjściowym listy środków z wybraną cechą.