Operacje > Dialog Rodzaj dokumentów

Drukuj

Dialog Rodzaj dokumentów

W tym dialogu należy zawartość dokumentów opisujących przeprowadzone operacje, które będą wyeksportowane.

W ramce Wysyłane dokumenty zawierają wartości do wyboru jest jedna z opcji:

Amortyzacja bilansowa

Amortyzacja podatkowa

 

W ramce Księgowanie równoległe dla kont zespołu “4” do wyboru jest jedna z opcji:

Na życzenie

Automatycznie

 

oraz

 

Dodaj informacje o programie i firmie do wyniku eksportu

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dopisanie do pliku z wynikami eksportu sekcji o nazwie INFO zawierającej wskazane informacje. Dotyczy to sytuacji, gdy w ustawieniach współpracy z programem finansowo-księgowym wybrana została inna opcja niż bezpośrednia synchronizacja baz.

 

Data operacji jest datą wykonania księgowania operacji

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wpisanie takiej daty w odpowiednie pole eksportowanego zestawu danych.

 

Rodzaj dokumentu FK

W tym polu można wpisać nazwę dokumentu FK. Domyślnie jest to DP (dokument prosty).

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogu Eksport do FK.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez wykonywania eksportu.