Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Zmiana hasła

Drukuj

Dialog Zmiana hasła

W tym dialogu można przeprowadzić zmianę hasła zabezpieczającego dostęp do uprawnień użytkownika w programie.

Wszystkie wpisywane znaki haseł są widoczne jako gwiazdki w celu zabezpieczenia przed innymi osobami.

 

Stare hasło

W tym polu należy wpisać ciąg znaków, które dotychczas były wykorzystywane jako hasło.

 

Nowe hasło

W tym polu należy wpisać ciąg znaków, który będzie wykorzystywany jako nowe hasło.

 

Potwierdzenie hasła

W tym polu powtórnie należy wpisać ciąg znaków, który będzie wykorzystywany jako nowe hasło. Dwukrotne podanie nowego hasła ma zabezpieczać przed pomyłkami w czasie jego wprowadzania.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje zmianę hasła dostępu.

Potwierdzenie zmiany hasła przyciskiem OK może spowodować wyświetlenie dodatkowych komunikatów jeżeli niepoprawnie wprowadzono stare hasło lub niepoprawnie potwierdzono nowe.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog powodując powrót do okna programu z otwartą firmą.