Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Zmiana użytkownika

Drukuj

Dialog Zmiana użytkownika

W tym dialogu należy podać informacje, dzięki którym program identyfikuje następnego użytkownika uprawnionego do wykonywania określonego zakresu operacji na danych firmy.

Nowym użytkownikiem może być również ta sama osoba występująca pod innym identyfikatorem.

 

Firma

Program podpowiada firmę z którą pracował poprzedni użytkownik. Z opuszczanego pola listy można wybrać inną z dołączonych firm, która ma być otworzona.

 

Użytkownik

W tym polu należy podać swoją nazwę użytkownika (identyfikator).

 

Hasło

W tym polu należy podać hasło. Litery hasła, dla zabezpieczenia przed podglądaniem, będą wyświetlane w postaci gwiazdek.

 

Zmień

Wybranie tego przycisku spowoduje udostępnienie danych wybranej firmy. Jeżeli użytkownik nie ma prawa dostępu lub poda nieprawidłowe hasło, pojawi się komunikat o braku autoryzacji.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog pozostawiając dane firmy otwarte dla poprzedniego użytkownika.