Pojęcia podstawowe > Pasek menu > Menu Firma > Dialog Odłączanie firmy

Drukuj

Dialog Odłączanie firmy

W tym dialogu należy podać informacje, dzięki którym program identyfikuje użytkownika uprawnionego do wykonywania określonego zakresu operacji na danych firmy. Odłączanie firmy polega na usunięciu nazwy wybranej firmy z listy aktywnych firm obsługiwanych przez program. Dane pozostają bezpiecznie zapisane w jej pliku na dysku. W dowolnym momencie pracy, w zależności od potrzeb, można firmę ponownie dołączyć do programu. Czynność ta jest przydatna wówczas, gdy zbyt długa lista obsługiwanych firm utrudnia pracę.

 

Firma

Z rozwijanej listy należy wybrać jedną z dołączonych firm, która ma być odłączona. Program domyślnie podpowiada ostatnio otwieraną firmę. Jeżeli plik z danymi wybranej firmy został usunięty to pojawi się komunikat z prośbą o wskazanie istniejącej firmy.

 

Użytkownik

W tym polu należy podać swoją nazwę użytkownika (identyfikator).

 

Hasło

W tym polu należy wpisać hasło. Litery hasła, dla zabezpieczenia przed podglądaniem, będą wyświetlane w postaci gwiazdek.

 

Odłącz

Wybranie tego przycisku spowoduje odłączenie danych wybranej firmy. Po wykonaniu operacji odłączenia wyświetlony zostanie komunikat o jej poprawnym zakończeniu.

 

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog pozostawiając otwarte okno programu "bez firmy".