Pojęcia podstawowe > Pasek stanu

Drukuj

Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się u dołu głównego okna programu. Lewa część paska stanu zawiera opis pozycji menu lub przycisku z paska narzędziowego. Opis menu ukazuje się podczas przeglądania menu, a opis przycisku po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku. Jeżeli po przeczytaniu opisu przycisku nie chcesz uruchamiać polecenia, zwolnij przycisk myszy dopiero, gdy wskaźnik będzie poza przyciskiem z paska narzędziowego.

Po prawej stronie pasek stanu zawiera w kolejnych polach:

Identyfikator użytkownika

Przydzielony podczas definiowania w panelu Użytkownicy.

Data

Systemowa - w oknie programu "bez firmy"

Data operacji - po wybraniu firmy.