Pojęcia podstawowe > Osoby odpowiedzialne

Drukuj

Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną jest pracownik firmy, któremu przydzielono środek trwały. Powiązanie pracowników firmy z przydzielonymi im środkami trwałymi możliwe jest za pośrednictwem listy osób odpowiedzialnych. Ułatwia to później ustalenie odpowiedzialności pracowników za środki trwałe. Środek trwały może być wiązany z osobą odpowiedzialną za jego użytkowanie w dowolnym momencie użytkowania środka. Możliwa jest również zmiana osoby odpowiedzialnej oraz pozostawanie środka bez oddawania pod nadzór konkretnego pracownika.

 

Powiązanie środka trwałego z osobą odpowiedzialną następuje w panelu Inne okna opisu środka trwałego.