Pojęcia podstawowe > Operacje > Zmiana szablonu księgowania

Drukuj

Zmiana szablonu księgowania

Operacja ta jest dokonywana w celu zmiany zestawu kont opisujących szablon księgowania. Uruchamiana jest z chwili podjęcia próby zapisania zmian (przyciskiem polecenia Zapisz) w oknie definiowania szablonu księgowania.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Szablon

W tym polu widoczna jest nazwa szablonu, w którym dokonano zmiany.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

Szczegóły:

Szablon przed zmianą – ten przycisk otwiera okno definiowania szablonu księgowania, z zestawem kont przed dokonaną zmianą.

Szablon po zmianie – ten przycisk otwiera okno definiowania szablonu księgowania, z zestawem kont po przeprowadzeniu zmiany.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.