Pojęcia podstawowe > Operacje > Zmiana szablonu księgowania

Drukuj

Zmiana szablonu księgowania

Operacja ta jest dokonywana w celu przypisania nowych kont do środka trwałego lub zmiany przypisanych kont na inne. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk polecenia b_st_zmsz w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Szablon

W tym polu widoczna jest nazwa nowego szablonu.

 

Dokonana dnia

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są pola:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Szablon przed zmianą

W tym polu widoczna jest nazwa poprzedniego szablonu księgowania.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, dla których dokonano zmiany szablonu.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.