Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2019

Anonimizacja danych osobowych (RODO)

System Sage Symfonia ERP dostosowano do wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO).  Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

 

Anonimizacja danych osobowych >>

 

Kartoteka Osoby

Na oknie kartoteki Osoby dodano przycisk Anonimizuj wszystkie dane uruchamiający anonimizację danych osobowych wszystkich osób w systemie Sage Symfonia ERP. Anonimizacja wykonywana jest dla danych osobowych wykorzystywanych w modułach pracujących we wspólnej bazie i dotyczy tylko tych danych, dla których upłynął czas przechowywania.

 

img_osoby_toolbar

 

Na panelu Dane osoby dodano przycisk Anonimizuj dane osoby, uruchamiający animizację danych aktualnie wybranej osoby.

 

Wyjątek: anonimizacja uruchamiana z okna Osoby nie obejmuje:

– deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów,

– danych kontaktów w Contact Manager modułu Handel,

– danych w e-Teczce programu Kadry i Płace.

 

Wykluczenie osób z anonimizacji

Na panelu Informacje wybranej z kartoteki osoby dodano opcję Nie uwzględniaj w procesie anonimizacji umożliwiającą wykluczenie osoby z procesu anonimizacji danych osobowych (opcja ma zastosowanie np. w przypadku, gdy firma jest w sporze prawnym z daną osobą i anonimizacja jej danych nie jest pożądana).

 

Prawa do anonimizacji

Dostęp do operacji anonimizacji danych osobowych jest zabezpieczony nowym prawem Anonimizacja danych osobowych (grupa Prawa modułu: Wspólne > Rodzaj: Prawa w kartotece Pracownicy i Osoby).

Aby anonimizacja objęła również dane programu Sage Kadry i Płace (pracującego we wspólnej bazie z systemem Sage Symfonia ERP) użytkownik powinien posiadać prawo Anonimizacja danych kadrowych i płacowych (grupa Kadry i Płace > Uprawnienia ogólne).

 

Lista zleconych anonimizacji

Status realizacji zleconych anonimizacji można sprawdzić na nowym oknie Lista zleconych anonimizacji otwieranym z kartoteki Osoby przyciskiem Lista anonimizacji.

 

oz_03