Pojęcia podstawowe > Operacje > Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania

Drukuj

Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania

Operacja ta jest dokonywana po wprowadzeniu parametrów opisujących środek trwały. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk b_st_zat w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonane w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Dokument operacji

W tym polu widoczna jest nazwa dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków zatwierdzonych w jednej operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.