Pojęcia podstawowe > Operacje > Zmiana części składowych

Drukuj

Zmiana części składowych

Operacja ta jest dokonywana w celu wprowadzenia zmian w częściach składowych środków objętych pełną ewidencją. Aby ją przeprowadzić należy wybrać jeden z przycisków w dolnej części panelu Stawki okna Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Data na dzień

W tym polu widoczna jest data od której dane zapisane w operacji są uwzględniane w obliczeniach.

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, dla których przeprowadzono zmiany części składowych w jednej operacji. Wybranie przycisku b_op_opiszw w linii z nazwą środka otwiera okno szczegółowego opisu operacji. Okno to otwiera się bezpośredni jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.