Pojęcia podstawowe > Operacje > Zmiana osoby odpowiedzialnej

Drukuj

Zmiana osoby odpowiedzialnej

Operacja ta jest dokonywana w celu zaewidencjonowania zmiany osoby odpowiedzialnej za użytkowanie środka. Należy ją przeprowadzić w panelu Inne okna Środek trwały. Dla grupy środków należy wybrać przycisk polecenia b_st_osob w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Osoba odpowiedzialna

W tym polu widoczna jest nazwa nowej osoby odpowiedzialnej za użytkowanie środka.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są pola:

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Poprzednia osoba

W tym polu widoczna jest nazwa poprzedniej osoby odpowiedzialnej za użytkowanie środka.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, którym zmieniono osobę odpowiedzialną w jednej operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.