Pojęcia podstawowe > Operacje > Zmiana szablonu ks. dla umów LWD

Drukuj

Zmiana szablonu ks. dla umów LWD

Operacja ta jest dokonywana w celu przypisania nowego szablonu do umowy LWD lub zmiany przypisanego szablonu na inny. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk polecenia b_st_zmsz w oknie Umowy LWD.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Szablon

W tym polu widoczna jest nazwa nowego szablonu.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista umów LWD, dla których dokonano zmiany szablonu.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.