Pojęcia podstawowe > Operacje > Korekta umorzenia środka

Drukuj

Korekta umorzenia środka

Operacja ta jest dokonywana jeżeli wystąpi konieczność zmian w naliczonym już umorzeniu. Aby ją przeprowadzić należy dla właściwego miesiąca wybrać przycisk b_apl_kr w oknie Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Miesiąc objęty

W tym polu widoczny jest numer miesiąca, dla których dokonana została korekta.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są pola:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

oraz, oddzielnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej, zestaw pól zawierających kwoty wartości korekty i umorzeń po korekcie.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, dla których dokonano korekty umorzenia w jednej operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.