Pojęcia podstawowe > Operacje > Amortyzacja środka

Drukuj

Amortyzacja środka

Operacja ta jest dokonywana regularnie (zasadniczo co miesiąc) w celu zaliczenia części wartości środka w koszty działania firmy. Aby ją przeprowadzić należy wybrać przycisk b_st_umr w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z panelu Operacje okna opisu środka trwałego to dodatkowo widoczne są pola:

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Umorzenie bil.: i Umorzenie pod.:

W tych polach widoczne są odpowiednio kwoty umorzeń wartości środka trwałego naliczone w opisanej operacji.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, dla których przeprowadzono amortyzację w jednej operacji, ze szczegółowym opisem dla środka.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.