Pojęcia podstawowe > Operacje > Zmiana miejsca użytkowania

Drukuj

Zmiana miejsca użytkowania

Operacja ta jest dokonywana w celu zaewidencjonowania zmiany miejsca użytkowania środka. Należy ją przeprowadzić w panelu Środki trwałe okna Miejsce użytkowania lub w panelu Miejsca okna Środek trwały lub wybierając przycisk b_st_miejsc w oknie Środki trwałe.

 

Operację opisują następujące parametry:

Dokonana w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Miejsce użytkow

W tym polu widoczna jest nazwa nowego miejsca użytkowania środka.

 

Dokument operacji

W tym polu widoczna jest nazwa dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.

 

Wprowadził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Nazwa środka i Numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

 

Numer dokumentu

W tym polu widoczny jest numer dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.

 

Poprzednie miejsce

W tym polu widoczna jest nazwa poprzedniego miejsca użytkowania środka.

 

Jeżeli opis operacji został wywołany z okna Operacje to dodatkowo dostępna jest lista środków, którym zmieniono miejsce użytkowania w jednej operacji.

W ramce na dole okna widoczna jest treść komentarza, jeżeli został wpisany podczas przeprowadzania operacji.