Pojęcia podstawowe > Korekty umorzeń

Korekty umorzeń

Pod nazwą korekty umorzeń środków trwałych należy rozumieć wprowadzenie informacji, umożliwiających wygenerowanie dokumentów korygujących dokonane zapisy księgowe. Możliwe jest dokonanie korekty dotychczas wyliczonych wartości umorzenia bilansowego i podatkowego dla wybranego środka trwałego oraz planowanych wartości umorzeń w kolejnych miesiącach. Może to być konieczne na przykład wtedy, gdy zapomniano przeprowadzić likwidację lub sprzedaż środka trwałego i amortyzacja naliczała się zbyt długo.

W celu przeprowadzenia korekty umorzeń należy w otwartym oknie Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia zaznaczyć kwotę podlegającą korekcie, a następnie wybrać przycisk b_apl_kr i w dialogu odpowiednio Korekta planu amortyzacji lub Korekta umorzenia zdefiniować warunki przeprowadzanej korekty.