Przelewy > Polecenie e-przelewu zbiorczego

Drukuj

Polecenie e-przelewu zbiorczego

Sposób uruchomienia raportu:

Okno Rozrachunki > Operacje > e-Przelew zbiorczy > raport Zleć e-Przelew.

 

Przelew zbiorczy pomija rozrachunki oznaczone do obsługi mechanizmem podzielonej płatności. Aby przygotować przelew zbiroczy z MPP skorzystaj z raportu Zleć e-przelew zbiorczy MPP.

 

Weryfikacja rachunków bankowych

Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostanie okno umożliwiające weryfikację rachunków bankowych kontrahentów. Na liście prezentowane są tylko rozrachunki wymagające weryfikacji (dokument oznaczony parametrem Rejestr podatników).

 

Zaznacz w pierwszej kolumnie rozrachunki których rachunki bankowe chcesz zweryfikować i kliknij Sprawdź.

 

Zależnie od ustawienia parametrów stałych dla firmy może zostać wyświetlony dialog z wyborem sposobu weryfikacji.

Parametry stałe - Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta>>

 

Status weryfikacji wyświetlony zostanie w kolumnie Rejestr. Data ostatniej weryfikacji w kolumnie Data weryfikacji.

 

Po kliknięciu przycisku Dalej otworzone zostanie okno ustawień przelewu.

 

Ustawienia przelewu

Opcje

Nasze konto bankowe – może zostać wybrane z Kartoteki rachunków bankowych. W oknie kartoteki rachunków bankowych widoczne są tylko te konta, których waluta odpowiada tworzonemu przelewowi.

Konto – na które będzie księgowane polecenie przelewu.

w polu Data program zaproponuje datę dla przelewu. Możesz ją zmienić wpisując inną datę lub wybierając ją z kalendarza.

Do bufora wybierz z listy dostępnych typów dokumentów księgowych typ, pod jakim dokument będzie zachowany.

kolejne pola wyboru wskazują opcje wyboru numeru rachunku odbiorcy, sposób wyboru kontrahentów bez wprowadzonego numeru rachunku bankowego, oraz rodzaj wydruku poleceń, jako oddzielnych przelewów lub jako zbiorówki.

Rozliczenie opłat – sposób rozliczenia opłat związanych z przelewem walutowym: SHA, OUR, BEN.

 

W przypadku wystawiania zbiorczego przelewu elektronicznego walutowego, w oknie widoczny jest rodzaj waluty oraz pola:

Kurs (wybranej waluty) – można wprowadzić ręcznie lub z okna Kursy walut.

Użyj wielu kursów – wybranie tej pozycji powoduje otwarcie okna Kursy dla e-Przelewu zbiorczego. W oknie tym wyświetla listę pozycji, w której każdej transakcji można przypisać odrębny kurs.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu przelew zostanie wystawiony. Na życzenie użytkownika do bufora może zostać wprowadzony dokument prosty.

Wystawiony przelew elektroniczny jest przesyłany do modułu Repozytorium Dokumentów i umieszczany na liście w katalogu Przelewy.