Deklaracje > Edytor formuł okna deklaracji > Funkcje podatkowe > ZestRej

Drukuj

ZestRej

ZestRej (string kwota, string stawka, string rZS, string kor, int srTrwale, string abc, int zakres)

 

Funkcja zwraca sumaryczną kwotę określonego rejestru za dany okres.

 

Dostępny jest nowszy odpowiednik tej funkcji: Rejestr.

 

kwota – „Netto" lub „Vat"

 

stawka – procentowa wartość stawki, numerycznie lub jako string, trzeba uwzględnić również: zwolnione nieopodatkowane i bez podziału.
Poza stawką procentową, rozpoznawane są następujące wartości:

-"3"– "bez podziału"

-"2" – "nie podlega"

-"1" – "zwolnione"

"" - wszystkie stawki

 

rZS – rodzaj dokumentu związanego z rejestrem VAT:

"1" lub „Zakup" – dokumenty zakupu

"2" lub „Sprzedaż" – dokumenty sprzedaży

"3" lub „Import" – dokumenty importowe

"4" lub „Eksport" – dokumenty eksportowe

"-1" lub pusty tekst – wszystkie typy dokumentów

"100" lub "WNT" –dokumenty typu WNT

"101" lub "WDT" – dokumenty typu WDT

 

kor – rodzaj dokumentu związanego z rejestrem VAT:

"0" lub tekst „Normalny"

"1" lub tekst „Korygujący"

"-1" lub "" – razem dokumenty normalne i korygujące

 

srTrwale – rodzaj rejestru VAT zakup:

-2 – wszystkie rodzaje rejestrów

-1 – wszystkie rodzaje rejestrów z wyjątkiem 4

0 – rejestry zwykłe

1 – rejestry środków trwałych

2 – rejestry specjalne 1

3 – rejestry specjalne 2

4 – VAT niepodlegający odliczeniu

 

jeżeli do ZestRej wybrano rejestr importu, to:

-2 – wszystkie rodzaje rejestrów

-1 – wszystkie rodzaje rejestrów z wyjątkiem 4

0 – rejestry zwykłe

1 – rejestry środków trwałych

2 – rejestry importu usług

3 – rejestry dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

4 – rejestry importu towarów z uproszczoną procedurą celną
 

jeżeli do ZestRej wybrano rejestr sprzedaży, to:

-2 – wszystkie rodzaje rejestrów

-1 – wszystkie rodzaje rejestrów z wyjątkiem 4

0 – rejestry zwykłe

2 – z konfigurowalnym okresem

3 – rejestry dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

4 – VAT niepodlegający odliczeniu

5 – dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju

 

jeżeli do ZestRej wybrano rejestr eksportu, to:

-2 – wszystkie rodzaje rejestrów

-1 – wszystkie rodzaje rejestrów z wyjątkiem 4

0 – rejestry zwykłe

4 – VAT niepodlegający odliczeniu

5 – dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju

 

abc – przeznaczenie zakupu / importu:

"A" – zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną

"B" – zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną

"C" – zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną

"D" – zakupy związane ze sprzedażą nieopodatkowaną

"" – wszystkie rodzaje

 

zakres – miesiące, za które ma zostać zwrócona kwota:        

1 do n – kwoty za n kolejnych miesięcy licząc od podanego w parametrach rok i miesiąc. Wartość 1 oznacza kwotę w jednym, podanym miesiącu;

-1 do -n – kwoty z uwzględnieniem n poprzednich miesięcy, licząc do podanego miesiąca włącznie. -1 oznacza kwoty za podany i jeden poprzedni miesiąc (czyli razem za dwa miesiące).

0 – zwraca kwotę za cały rok kalendarzowy.

 

ZestRejExt(int rok, int mc, string kwota, string stawka, string rZS, string kor, int srTrwale, string abc, int zakres) – funkcja używana w przypadku korekty deklaracji VAT-7, gdy istnieje potrzeba sięgnięcia do danych roku poprzedniego.

 

 

Zobacz także:
ZestR1

ZestRej2