Informacje podstawowe > Zanim rozpoczniesz wprowadzanie danych

Drukuj

Zanim rozpoczniesz wprowadzanie danych

Na przygotowanie do pracy z programem trzeba poświęcić trochę czasu i wysiłku, ale nakłady te będą procentowały w przyszłości efektywniejszą i łatwiejszą pracą. Możesz uniknąć w ten sposób konieczności dokonywania zmian i zakłócania ciągłości pracy w firmie.

 

Każdy dokument księgowy należy sprawdzić, zadekretować i dopiero po tym wprowadzić do ksiąg handlowych. O ile dwie pierwsze czynności musi wykonać księgowy, wprowadzać dokumenty może osoba bez przygotowania księgowego, natomiast księgowanie – po sprawdzeniu – przeprowadza pracownik mający odpowiednie uprawnienia nadane w programie.

 

Jeżeli w dziale księgowości Twojej firmy pracuje wiele osób, zapewne każda z nich odpowiada za pewien wycinek pracy. Dobrze jest przemyśleć ponownie zasady organizacji i podziału pracy – być może zmieni się czasochłonność wykonywania poszczególnych czynności.

 

Każdy z użytkowników programu będzie miał dostęp tylko do czynności przypisanych mu w uprawnieniach i tylko za pośrednictwem określonego dla niego hasła.

 

Poniższe czynności można przeprowadzić zarówno na danych rzeczywistych Twojej firmy, jak i na danych firmy Demo, tylko na próbę.

Po założeniu firmy uzgodnij plan kont. Najpierw obejrzyj wygenerowany wzorcowy plan kont. Ten plan kont będzie miał podpisane kartoteki Kontrahenci, Pracownicy i Urzędy pod odpowiednie konta.

Zmodyfikuj plan kont zgodnie z wymogami swojej firmy, a także zgodnie z wymogami sprawozdawczości GUS. Zwróć uwagę na konta funduszy i kapitałów oraz konta kosztowe.

Przejrzyj układ bilansu i rachunku zysków i strat i zmodyfikuj zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zanim zaczniesz wykorzystywać do rozliczeń kartoteki podpisane w planie kont, najpierw wprowadź dane do tych kartotek. Jeśli będziesz wprowadzać nierozliczone transakcje sprzed daty rozpoczęcia pracy z programem, wprowadź dla tych transakcji dane o kontrahentach, pracownikach i urzędach. Wprowadź dane do kartoteki Waluty.

Podaj konta specjalne, w tym konto Wynik finansowy.

Jeżeli rozpoczynasz pracę w ciągu roku rozrachunkowego, wprowadź bilans otwarcia i obroty rozpoczęcia. Jeśli chcesz zarejestrować nierozliczone transakcje, wprowadź je także do programu. Podobnie musisz wprowadzić zapisy walutowe.

Zdefiniuj zgodnie z własnymi potrzebami typy dokumentów księgowych.

Określ zaokrąglenia dla wykonywanych w programie obliczeń.

Zdefiniuj wzorce, które będziesz mógł wykorzystać przy wprowadzaniu dokumentów i danych do rejestru

Jeżeli wszystkie operacje zakończyły się pomyślnie, oznacza to, że najtrudniejsze masz już za sobą. Możesz rozpocząć bieżącą pracę z programem.

 

Zobacz także:

Rejestracja licencji