Ustawienia > Znaczniki

Drukuj

Znaczniki

Zakładka Ustawienia > Znaczniki zawiera polecenia otwierające okna konfiguracji znaczników dla: Dokumentów, Transakcji, Rejestrów, Kontrahentów, Pracowników oraz Urzędów.

 

Wszystkie okna mają jednakowy wygląd i funkcjonalność.

 

Znaczniki umożliwiają na przykład odróżnienie oznaczonych dokumentów oraz wydzielenie paczek dokumentów w celu ich drukowania, zestawiania itp. Znaczniki mogą służyć podziałowi całej puli dokumentów na grupy, których interpretacja zależy od użytkownika. Użytkownik według własnego uznania może opisać każdy znacznik. Każdy dokument może posiadać dokładnie jeden znacznik ze stałej listy znaczników lub też nie posiadać go w ogóle. Znaczniki można dowolnie nadawać i znosić poprzez funkcję dostępną z listy dokumentów, również dla dokumentów w księgach . Znaczniki dla dokumentów widoczne są na liście dokumentów w odrębnej kolumnie – Z. Kliknięcie myszką na tej kolumnie powoduje posortowanie listy dokumentów według wartości znacznika.

 

Aby wybrać znacznik wystarczy kliknąć myszką w polu cxb2. Pole Nazwa pozwala wpisać dowolny tekst identyfikujący nazwę znacznika. Pole Nazwa możesz też edytować wybierając klawisz F2.