Ustawienia > Konfiguracja współpracy > Współpraca z usługą Office 365

Drukuj

Współpraca z usługą Office 365

Okno pojawia się po wybraniu Ustawienia > Konfiguracja współpracy > Współpraca z Office 365. Można w nim skonfigurować połączenie z Microsoft Office 365 oraz parametry współpracy z dodatkami Sage 50c dla Office 365: Sage Contact, Sage Cloud Backup.

 

Rozpoczęcie pracy

Jeśli nie ma aktualnie skonfigurowanej współpracy z Office 365 to na oknie widoczny jest tylko panel Użytkownicy z przyciskiem Skonfiguruj. Kliknięcie przycisku otwiera kreator konfiguracji połączenia z usługami Office 365.

Rozpoczęcie pracy z Office 365 >>

Zalecamy wykonać konfigurację połączenia tylko jednym komputerze. Wybrany komputer będzie synchronizował dane firmy z Office 365 oraz tworzył kopie bezpieczeństwa. Synchronizacja danych wykonywana jest według ustalonego harmonogramu nawet, gdy program Sage 50c jest zamknięty.

 

Panel Użytkownicy

Po konfiguracji połączenia z Office 365 na panelu dostępne są przyciski:

Ponowna autoryzacja – pozwala ponownie wprowadzić parametry logowania użytkownika Office 365.

Sage Business Center – otwiera w przeglądarce internetowej panel konfiguracyjny serwisu Sage Business Center. Serwis umożliwia zarządzanie dostępem użytkowników do dodatków Sage 50c dla Office 365.

Rozłącz – usuwa zapamiętane parametry połączenia z Office 365.

Rozłączenie i ponowna konfiguracja synchronizacji danych z Office 365 skutkuje całkowitym odświeżeniem danych przechowywanych w Office 365. Jest to pomocne w sytuacjach, gdy pomimo synchronizacji dane w Sage 50c nie zgadzają się z danymi w Office 365.

 

Panel Kokpit

Panel zawiera ustawienia kategorii dla przychodów i kosztów prezentowanych na pulpicie Przychody i Koszty dodatku Sage Dashboard. Można zdefiniować 4 kategorie dla zestawienia przychodów i 4 dla zestawienia kosztów.

 

Definicja kategorii składa się z dwóch pól:

Pola opisu kategorii. Opis z tego pola będzie widoczny na zestawieniu.

Rozwijanej listy wyboru kont wchodzących w skład danej kategorii.

 

Dodatek Sage Dashboard >>

 

Panel Synchronizacja

Synchronizacja

Zawiera ustawienia częstotliwości synchronizacji danych z Office 365. Synchronizacja wykonywana jest przez komputer, na którym została zaplanowana, nawet jeśli program Sage 50c nie został uruchomiony.

Z rozwijanej listy Automatycznie synchronizuj dane z usługą Office 365 możesz wybrać częstotliwość synchronizacji.

Aby zainicjować natychmiastową synchronizację, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.

 

Kopia bezpieczeństwa

Grupa ustawień harmonogramu wykonywania zapisywanej w chmurze kopii bezpieczeństwa. W tej sekcji prezentowane są również informacje o ostatnio wykonanej kopii bezpieczeństwa.

 

Aby zainicjować natychmiastowe utworzenie kopii bezpieczeństwa, kliknij przycisk Zapisz kopię bezpieczeństwa.

 

Dodatek Cloud Backup >>

Planowanie kopii bezpieczeństwa >>