Lista raportów > Wezwanie do kompensaty (księgi)

Drukuj

Wezwanie do kompensaty (księgi)

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Bufor > Drukuj > Wezwanie do kompensaty (ks.).

 

Funkcja

Poszczególne opcje wyboru umożliwiające uzyskanie wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika:

Wynikiem działania raportu jest wydruk dwóch dokumentów: Wezwania do kompensaty i Potwierdzenia kompensaty. Oba dokumenty są gotowe do wydrukowania i wysłania do konkretnego kontrahenta. Po potwierdzeniu kompensaty przez kontrahenta można ostatecznie rozliczyć rozrachunki.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.