Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Faktura wewnętrzna WNT

Drukuj

Faktura wewnętrzna WNT

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie > WNT Faktura wewnętrzna WNT.

 

Faktura wewnętrzna WNT służy do rejestracji VAT należnego i naliczonego dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W odniesieniu do obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej pojęcie "import" zostało zastąpione "wewnątrzwspólnotowym nabyciem". Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie towarów, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę lub na ich rzecz z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium Polski. Dokumentem typu WNT zarejestrujemy fakturę wewnętrzną, którą podatnik nabywający towary od dostawcy z UE sam sobie wystawia obliczając podatek należny. WNT jest dokumentem wewnętrznym wystawianym jedynie dla potrzeb własnych. Dokument ten po zapisaniu do ksiąg lub bufora możesz wydrukować z programu. Fakturę wewnętrzną powinno wprowadzić się do systemu po uprzednim zarejestrowaniu faktury wewnątrzwspólnotowego nabycia (FWN) lub przyjęcia wewnątrzwspólnotowego nabycia (PWN).

Dokument Faktura wewnętrzna służy do rejestracji VAT należnego i naliczonego dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

 

Elementy okna        Część opisowa dokumentu


Zapis        Zapis księgowy

 

Dokumenty zapisywane do bufora nie muszą mieć wypełnionych wszystkich danych.

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie części opisowej dokumentów >>

Jak to zrobić - Czynności związane z dokumentami >>

 

Przyciski poleceń:

hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń zapisu


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń dokumentu

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - drukowanie WNT

O księgowaniu

Dokumenty księgowe

Prowadzenie rozrachunków

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Notatka do dokumentu

Faktura wewnętrzna VAT