Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Drukuj

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie > WDT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

W odniesieniu do obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej pojęcie "eksport" zostało zastąpione "wewnątrzwspólnotową dostawę". Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE, jeżeli temu wywozowi towarzyszy przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dokumentem typu WDT zarejestrujemy dostawę, czyli sprzedaż do kontrahenta w UE.

 

Elementy okna        Część opisowa dokumentu


Zapis        Zapis księgowy

 

Dokumenty zapisywane do bufora nie muszą mieć wypełnionych wszystkich danych.

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie części opisowej dokumentów >>

Jak to zrobić - Czynności związane z dokumentami >>

 

Przyciski poleceń:

hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń zapisu


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń dokumentu

 

Zobacz także:

O księgowaniu

Dokumenty księgowe

Prowadzenie rozrachunków

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Notatka do dokumentu