Ustawienia > Parametry stałe > Weryfikacja danych kontrahenta

Drukuj

Weryfikacja danych kontrahenta

Umożliwia wybór serwisu, z którego wczytywane (przycisk Pobierz z GUS/KAS na oknie kontrahenta) będą dane kontrahentów:

Pobierz dane kontrahenta z GUS (serwisu Głównego Urzędu Statystycznego).

Pobierz dane kontrahenta z KAS (serwisu Krajowej Administracji Skarbowej).

 

Wybrane ustawienie ma również wpływ na to, który serwis jest wykorzystywany do weryfikacji statusu podatnika VAT (polecenie Sprawdź status kontrahenta w VAT / Sprawdź status kontrahenta w KAS).