Jak to zrobić? > Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK

Drukuj

Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK

Poniższa instrukcja zawiera informacje o tworzeniu raportów JPK w Sage 50c, ich weryfikacji w serwisie Sage e-Audytor (https://audytor.sage.com.pl/) oraz wysyłce na bramkę ministerstwa.

Opis został podzielony na dwa warianty, ze względu na to czy w Repozytorium Dokumentów dostępny jest moduł e‑Deklaracje czy nie.

 

Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego, dostępne się w grupie praw Inne. Aby nadać uprawnienie należy wybrać z kartoteki Ustawienia opcję Dane o firmie, a następnie opcję Użytkownicy. Po wybraniu użytkownika należy kliknąć opcję Popraw, zaznaczyć prawo i zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

 

Przy współpracy z modułem e-Deklaracje

hmtoggle_plus1        Tworzenie pliku JPK


hmtoggle_plus1        Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT


hmtoggle_plus1        Sprawdzenie pliku JPK w Sage e-Audytor


hmtoggle_plus1        Wysłanie pliku JPK

 

Bez modułu e-Deklaracje

hmtoggle_plus1        Tworzenie pliku JPK


hmtoggle_plus1        Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT


hmtoggle_plus1        Sprawdzenie pliku JPK w Sage e-Audytor


hmtoggle_plus1        Wysłanie pliku JPK

 

Zobacz również:

e-Sprawozdania finansowe JPK_SF