Przygotowanie do pracy > Szablony numeracji

Drukuj

Szablony numeracji

Przycisk Szablon numeracji otwiera okno, w którym Użytkownik może zdefiniować swoje szablony. Okno to można otworzyć z menu Dokumenty > Numeracja > Szablony numeracji lub z formatki definiowanego dokumentu, otwartego z menu Dokumenty > Definiowanie > typ definiowanego dokumentu.

Według zdefiniowanych szablonów poszczególne typy dokumentów będą miały nadawane numery ewidencyjne. Jeżeli użytkownik nie zdefiniuje szablonów numeracji, wówczas program sam będzie nadawał dokumentom kolejne numery (numeracja sekwencyjna).

 

Należy pamiętać, że jeżeli po zdefiniowaniu szablonu numeracji został zaksięgowany dokument danego typu, to szablon nie może zostać zmieniony w danym roku obrachunkowym. W przypadku wprowadzenia dokumentu do bufora, możliwa jest taka modyfikacja szablonu, która nie zmienia typu numeracji sekwencyjnej / rocznej / kwartalnej / miesięcznej. Podczas zmiany szablonu numeracji dokumentów, które zostały wprowadzone do bufora, użytkownik otrzyma ostrzeżenie.

 

W oknie Szablony numeracji widoczna jest tabela, w której znajdują się:

skróty nazw zdefiniowanych wcześniej dokumentów księgowych,

szablony, zarówno te, które zostały zdefiniowane wcześniej, jak i możliwe do zdefiniowania. Po wybraniu słowa Szablon w wierszu zawierającym dane wybranego typu dokumentu, zostaje rozwinięta lista makr, służących do zbudowania szablonu.

 

Dostępne są następujące makra:

#n – numer kolejny

#d – numer dnia miesiąca bez uzupełnienia zerem

#D – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer dnia miesiąca

#m – numer miesiąca bez uzupełnień zerem

#M – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer miesiąca

#r – dwucyfrowy skrót numeru roku

#R – czterocyfrowy numer roku

#k – numer kolejny kwartału roku

#K – uzupełniany zerami dwucyfrowy numer kolejny kwartału.

 

numeracja, która może przybierać wartości numeracji miesięcznej, kwartalnej, rocznej obrachunkowej lub rocznej kalendarzowej.

Maksymalna długość szablonu numeracji to 32 znaki.

 

Zobacz również

Kontrola duplikatów