Eksport danych > Format SDF

Drukuj

Format SDF

Ogranicznik pola

W polu tym możesz określić znak oddzielający kolejne pola pliku tekstowego. Separatorem może być jeden z elementów: {tabulacja}, {spacja}, ; (średnik) lub dowolny inny wpisany przez Ciebie znak.

Ogranicznik tekstu

Pola tekstowe mogą zawierać dowolne znaki – również takie, które zostały zdefiniowane jako separatory, np. średnik. Aby odróżnić zwykłe znaki pola tekstowego od separatorów, zaznacza się początek i koniec pola tekstowego specjalnymi znakami. Możesz je wybrać z rozwijanej listy: " (cudzysłów), ' (apostrof), {brak} lub dowolny inny wpisany przez Ciebie znak.

Konwersja znaków do formatu MS-DOS ASCII

Czasami zachodzi konieczność konwertowania zbiorów z jednego formatu na drugi. Wówczas musisz wskazać w polu Typ zbioru format dla wyjściowego pliku. Masz tu do wyboru: Windows (ANSI), DOS lub OS/2 (PC-8).

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli pierwszy wiersz pliku tekstowego ma zawierać nazwy pól kartoteki.