Ustawienia > Parametry stałe > Różnice kursowe podatkowe

Drukuj

Różnice kursowe podatkowe

Okno pojawia się po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Różnice kursowe podatkowe.

 

Kwota w polu Podstawa dla RKP

Moduł dopuszcza dwie metody wyliczenia różnic kursowych podatkowych – w zależności od przyjęcia, jako podstawy do wyliczenia różnic kursowych podatkowych:

kwoty zapisu na koncie (równoważnej kwocie nowej transakcji)

sumy netto w walucie, pobieranej z rejestru VAT.

Podczas edycji rozrachunków pole Podstawa dla RKP jest wypełniane zgodnie z przyjętym ustawieniem.

Kwota stanowiąca podstawę do wyliczenia różnic kursowych podatkowych zapisywana jest tylko w walucie; kurs do wyliczenia różnic kursowych podatkowych jest taki sam, jak kurs w nowej transakcji.

 

 

Kwota stanowiąca podstawę do wyliczenia różnic kursowych podatkowych zapisywana jest tylko w walucie.

Kurs do wyliczenia różnic kursowych podatkowych jest taki sam, jak kurs dla nowej transakcji.

 

Parametr Kwota w polu Podstawa dla RKP działa:

- tylko dla dokumentów w walucie obcej rejestrowanych w programie Sage 50c,

- dla innych typów dokumentów spoza modułu, przychodzących w wyniku importu lub synchronizacji np. z modułu Handel; jeżeli importowany/synchronizowany dokument nie będzie zawierał konkretnej wartości w polu Podstawa dla RKP, wówczas program Sage 50c wstawi kwotę zgodnie z ustawieniem parametru.

 

Wyliczanie różnic kursowych podatkowych

Ponadto odpowiednim zapisem (zaznaczeniem Tak lub Nie) użytkownik może zdecydować, czy w programie, w momencie gdy rozrachunek walutowy jest rozliczany płatnością w PLN, mają być wyliczane, czy mają być niewyliczane różnice kursowe podatkowe.

 

Zobacz także:

Edycja rozrachunków

Konta specjalne - Różnice kursowe