Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Rozliczenie zaliczki (RZL)

Drukuj

Rozliczenie zaliczki (RZL)

Aby otworzyć dokument rozliczenia zaliczki należy go wcześniej zdefiniować. Po zdefiniowaniu dokument będzie widoczny na liście dokumentów zdefiniowanych.

 

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie > RZL Rozliczenie zaliczki.

 

Rozliczenie zaliczki ułatwia prowadzenie rozliczeń z pracownikami z tytułu udzielonych zaliczek. Aby wprowadzić dokument rozliczający daną transakcję na początku musi zostać wprowadzony dokument rozpoczynający transakcję, czyli na początku musi zostać wprowadzony w module raport kasowy, w którym zarejestrowano fakt wypłacenia zaliczki konkretnemu pracownikowi. Dokument rozliczenia zaliczki przypomina swoim wyglądem Raport kasowy.

 

Jeżeli księgowanie odbywa się na konta Zespołu ”4”, wówczas automatyczne zapisy równoległe dodawane są indywidualnie dla każdego zapisu podstawowego. Podczas wprowadzania danych przenoszone są również opisy pozycji. Ponadto, jeżeli opisy księgowania podstawowego i równoległego są identyczne, wówczas można je wyszukać w dokumencie za pomocą skrótu klawiszy Alt+N.

 

Elementy okna        Część opisowa dokumentu


hmtoggle_plus1        Rozrachunki


hmtoggle_plus1        Zapis księgowy

 

Dokumenty zapisywane do bufora nie muszą mieć wypełnionych wszystkich danych.

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie części opisowej dokumentów >>

Jak to zrobić - Czynności związane z dokumentami >>

 

Przyciski poleceń:

hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń zapisu


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń dokumentu

 

Zobacz także:

O księgowaniu

Dokumenty księgowe

Typy dokumentów

Prowadzenie rozrachunków

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Notatka do dokumentu