Kartoteki > Kartoteka Osoby > Dane osoby > Raport o danych osobowych

Drukuj

Raport o danych osobowych

Raport ten zawiera informacje o udostępnieniu danych osobowych wybranej osoby. Te informacje to:

dane które zostały udostępnione, identyfikujące osobę,

informacje kto wprowadził /modyfikował dane w/w osoby w systemie,

źródło pochodzenia danych,

informację o zgodzie osoby fizycznej na udostępnianie danych osobowych,

informację o zgodzie osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

nazwę i adres podmiotu, któremu udostępniono dane osobowe osoby fizycznej.

 

Zobacz również:

Kartoteka Osoby