Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Raport kasowy (RK) w PLN

Drukuj

Raport kasowy (RK) w PLN

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie i wybraniu nazwy raportu kasowego w PLN.

 

W raporcie kasowym analogicznie jak w dokumencie tradycyjnym rejestruje się zapis tylko na jednej stronie konta "kasa" i podaje się konto przeciwstawne.

 

W Sage 50c można sporządzić nie tylko raport kasowy w PLN (dokument typu RK), ale również raport kasowy walutowy (dokument typu np. RKW).

 

Dla każdego nowego typu dokumentu, obsługiwanego jak raport kasowy, salda początkowe liczone są niezależnie. Umożliwia to prowadzenie w programie raportów kasowych z kilku niezależnych kas. W raporcie kasowym można tylko wprowadzać dokumenty, nie można prowadzić operacji kasowych. Prowadzenie kasy możliwe jest w programie Sage Symfonia 2.0 Handel.

 

Elementy okna        Część opisowa dokumentu


Zapis        Zapis księgowy

 

Dokumenty zapisywane do bufora nie muszą mieć wypełnionych wszystkich danych.

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie części opisowej dokumentów >>

Jak to zrobić - Czynności związane z dokumentami >>

 

Przyciski poleceń:

hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń zapisu


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń dokumentu

 

Zobacz także:

O księgowaniu

Dokumenty księgowe

Prowadzenie rozrachunków

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Notatka do dokumentu

Raport kasowy walutowy