Lista raportów > Rachunek kor. zak. - bufor

Drukuj

Rachunek kor. zak. - bufor

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Bufor > Drukuj > Rachunek kor. zak. - bufor.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk rachunku korygującego zakupu (RKZ). Wydruk uwzględnia zapisy z dokumentu i z rejestru.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.