Lista raportów > Różnice wobec zapisów księgowych

Drukuj

Różnice wobec zapisów księgowych

Sposób uruchomienia raportu

W oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) należy kliknąć Drukuj z paska nawigacji lub polecenie z menu Firma (Ctrl+P) > Drukowanie. Z rozwijanej listy należy wybrać nazwę raportu – Różnice wobec zapisów księg.

 

Funkcja

Raport umożliwia wydruk zestawienia prezentującego Różnice wobec zapisów księgowych, uwzględniający pola deklaracji pochodzące lub/i niepochodzące z zapisów księgowych.

Raport udostępnia zestawienie pomocne w weryfikacji poprawności danych.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Po wybraniu przycisku Wykonaj zostanie otwarte okno Różnice wobec zapisów księgowych z dostępną grupą opcji:

Okres podatkowy – w rozwijanych polach listy od/do należy wybrać przedział okresu podatkowego.

Uwzględnić pola deklaracji – należy zaznaczyć odpowiednie pole/a wyboru jaki rodzaj zapisów ma zostać uwzględniony w zestawieniu. Mamy do wyboru wpisy do EDP pochodzace z zapisów księgowych lub/i niepochodzące z zapisów ksiegowych.