Lista raportów > Różnice kursowe

Drukuj

Różnice kursowe

Sposób uruchomienia raportu

W oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) należy kliknąć Drukuj z paska nawigacji lub polecenie z menu Firma (Ctrl+P) > Drukowanie. Z rozwijanej listy należy wybrać nazwę raportu – Różnice kursowe.

 

Funkcja

Raport umożliwia wydruk zestawienia prezentującego koszty lub/i przychody z różnic kursowych w roku bieżącym za wybrany okres podatkowy.

Raport udostępnia zestawienie pomocne w weryfikacji poprawności danych.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Po wybraniu przycisku Wykonaj zostanie otwarte okno Różnice kursowe z dostępną grupą opcji:

Okres podatkowy – w rozwijanych polach listy od/do należy wybrać przedział okresu podatkowego.

Uwzględniać różnice kursowe – należy zaznaczyć odpowiednie pole/a wyboru przy kategorii różnic kursowych jaka ma zostać uwzględniona w zestawieniu. Mamy do wyboru różnice kursowe:

podatkowe,

bilansowe,

wynikowe,

kapitałowe.