Jak to zrobić? > Eksport danych z separatorem kolumn

Drukuj

Procedura eksportu danych wybranych kontrahentów z separatorem kolumn

1.W otwartym oknie kartoteki kontrahentów zaznacz dane, które mają być wyeksportowane i wybierz polecenie Eksport danych z menu Operacje lub Firma. Otworzy się okno Eksport danych wybranych kontrahentów.

2.W oknie Eksport danych wybranych kontrahentów wybierz Eksport kontrahentów (z separatorem kolumn) i kliknij przycisk Wykonaj. Otworzy się okno umożliwiające podanie nazwy pliku danych oraz określenie separatorów kolumn.

3.Wybierz plik, do którego mają być zapisane dane lub wpisz jego nazwę.

4.Wybierz w polu Ogranicznik pola postać ogranicznika pól.

5.W polu Ogranicznik tekstu wybierz z listy znacznik początku i końca pola tekstowego.

6.Jeśli dokonujesz konwersji znaków do formatu MS – DOS ASCII, wybierz odpowiedni typ zbioru.

7.Jeśli chcesz, żeby pierwszy wiersz zbioru tekstowego zawierał nazwy pól kartoteki, zaznacz pole wyboru Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól .

8.Wybierz przycisk OK.

 

Wskazówka

Eksportowanie danych polega na zapisywaniu danych z baz danych Sage 50c do pliku tekstowego. Plik taki możesz potem wczytać w innym systemie (np. Notepad dla Windows) albo w programie Sage.

 

Zobacz także:

Procedura importu