Administracja > Zestawy praw > Prawa do modułów w zestawie

Drukuj

Zakładka Prawa do modułów w zestawie

Na zakładce Prawa do modułów w zestawie znajdują się prawa do modułów wybranego zestawu.

 

hmtoggle_plus1        Opis kolumn zakładki: Prawa do modułów w zestawie


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń zakładki: Prawa do modułów w zestawie

 

W zależności od wyboru kolumn do grupowania okno może przedstawiać różny układ. Standardowym rodzajem grupowania praw jest grupowanie wg Rodzaju. Okno do nadawania praw prezentowane jest  w postaci struktury drzewiastej. Nadawanie praw wykonuje się zaznaczając dane pola wyboru dla operacji w kolumnie Przypisana (po wcześniejszym wybraniu przycisku Edytuj).

Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn, a także wybrać kolumny, wg których będą grupowane dane.

Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy.

Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Po najechaniu kursorem myszy na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji.

W przypadku praw nadanych poprzez zestawy po najechaniu na szare zaznaczone pole wyboru chkbox_03 pojawi się okienko informujące, że prawo zostało nadane wraz z zestawem praw.