Lista raportów > Polecenie przelewu - tekstowy

Drukuj

Polecenie przelewu – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno Rozrachunki lub zakładka Przelew z paska nawigacji Dokumenty.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk przelewu bankowego dla wcześniej określonych parametrów. Na życzenie użytkownika do bufora może zostać wprowadzony dokument prosty.