Strona startowa

Drukuj

Pobierz z Repozytorium

Każda otrzymana faktura może być zarejestrowana w Repozytorium Dokumentów. Jednak ze względu na różnorodność dostępnych formatów e-Faktur na rynku, nie wszystkie dane mogą być rozpoznane przez Sage 50c, dlatego zazwyczaj część informacji należy uzupełnić w dokumentach w buforze po zakończeniu pobierania dokumentu.

Faktura w Repozytorium opisywana jest danymi pozwalającymi na łatwe jej odszukanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania. Jeśli jest to faktura wystawiona przez Użytkownika produktów Sage, to dane z tej faktury mogą zostać zaimportowane do ewidencji zakupu prowadzonej w programie Handel lub Sage 50c.

 

W Sage 50c umożliwiono pobieranie z Repozytorium Dokumentów faktur zakupu, faktur sprzedaży oraz wyciągów bankowych.

W trakcie pobierania faktur zakupu możliwe jest wskazanie typu dokumentu.

 

hmtoggle_plus1        Faktury sprzedaży


hmtoggle_plus1        Dokumenty zakupu


hmtoggle_plus1        Wyciągi bankowe