Ustawienia > Parametry stałe > Łączenie transakcji

Drukuj

Łączenie transakcji

Okno (Ustawienia > Parametry stałe > Łączenie transakcji) umożliwia zdefiniowanie kryterium, według którego będą kojarzone transakcje.

 

Należy wybrać jedną z opcji:

Ze względu na równość kwoty – weryfikacja polegać będzie na równości co do grosza transakcji z przeciwnych stron oraz kwot przeciwnych dla transakcji z tej samej strony,

Ze względu na zgodność opisu – weryfikacja polegać będzie na zgodności treści opisu,

Według daty dokumentów – chronologicznie wedle daty dokumentów,

Według terminu płatności – chronologicznie wedle terminów płatności,

Według kolejności na liście transakcji – wedle uporządkowania na liście transakcji.

 

Łącz do wyczerpania kwoty transakcji – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi optymalne połączenie dwóch lub więcej transakcji, o których można powiedzieć, że powinny stanowić transakcję i taką ilość rozliczeń, jaka może być dobrana w sposób umożliwiający maksymalne rozliczenie kwoty transakcji. Jeżeli to pole nie jest zaznaczone wówczas będą łączone tylko dwie transakcje, które mogą stanowić parę transakcję – rozliczenie.

Zezwalaj na nadpłacenie transakcji – zaznaczenie tego pola powoduje, że po połączeniu transakcji, jeżeli kwota połączonych transakcji spowoduje nadpłatę, to zapis wykaże nadwyżkę po stronie Ma. Jeżeli nie zaznaczymy tego pola, to rozliczenie transakcji zakończy się po wpłatach, które nie przekroczą kwoty transakcji, a reszta zapisze sie po stronie Wn.

 

Zobacz także:

Łączenie transakcji

 

W zależności od wyboru parametrów łączenia transakcji: według daty dokumentów lub terminów płatności, gdy występują identyczne daty transakcji, mogą pojawić się różnice co do wyboru kolejności transakcji lub dokumentu rozliczającego transakcję przez program. Wobec powyższego na Użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy łączenie transakcji odbywa się w sposób pożądany.