Przygotowanie do pracy > Opis reguł obliczeniowych

Drukuj

Opis reguł obliczeniowych

Art. 10 ustawy o rachunkowości nakłada na jednostkę obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości. W przypadku prowadzenia rachunkowości komputerowej jednostka powinna posiadać dokumentację systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera. Znajduje się on w temacie pomocy Algorytmy i reguły obliczeń.