Ustawienia > Układ bilansu

Drukuj

Okno układu bilansu

Okno Bilans – układ otwiera się po wybraniu Ustawienia > Układ bilansu.

 

W Sage 50c możesz utworzyć kilka układów bilansu dla swojej firmy. W oknie Bilans – układ możesz przeglądać wybrany układ pozycji bilansu lub podać definicję nowej pozycji w strukturze bilansu w jego części Aktywa albo Pasywa. Możesz również wskazać, które konta wejdą w skład wybranej pozycji układu.

 

W przypadku zauważenia braku kont na listach kont do przypięcia:

1. Przejdź do okna wyboru układu klikając Układy > Wybierz.

2. Wskaż układ i trzymając klawisz Shift kliknij przycisk Użyj.

 

W programie zdefiniowany jest typowy układ pozycji bilansu. Zachęcamy do przejrzenia nazw pozycji bilansu aby sprawdzić, czy w ten właśnie sposób chcesz prezentować bilans swojej firmy.

 

Sposób pracy w części Aktywa jest taki sam jak w części Pasywa.

 

Przyciski poleceń:

Dodaj (Zapisz) – umożliwia do definiowania nowej pozycji układu bilansu lub zapisuje wprowadzone informacje.

Popraw (Anuluj) umożliwia dokonywanie poprawek w nazwie pozycji układu bilansu lub odwołuje wszystkie wprowadzone informacje.

Usuń – usuwa wskazaną wcześniej pozycję układu bilansu.

Pasywa (Aktywa) – umożliwia przełączanie się pomiędzy Aktywami i Pasywami bilansu.

Konta – przełącza do okna Konta bilansowe, umożliwiając wybór konta, które ma być dołączane do pozycji układu.

Układy – rozwija menu z poleceniami:

Wybierz – otwiera okno Układy bilansu, w którym można wybrać jeden spośród zdefiniowanych dla Twojej firmy układów bilansu.

Kopiuj – otwiera okno Układy bilansu, w którym można skopiować aktualnie wskazany układ bilansu.

Zamknij – zamyka okna bez zapisywania wprowadzonych informacji.

 

Zobacz także:

Aby zdefiniować nowy układ bilansu

Aby zdefiniować pozycje układu bilansu

Aby skopiować wszystkie pozycje układu

Aby modyfikować pozycje bilansu

Aby określić miejsca konta w bilansie

Aby wybrać układ bilansu

Plan kont

Okno Plan kont

Okno Konta bilansowe

Okno Układy bilansu

Komunikaty o błędach